De kascontrole voor uw VvE vakkundig en tijdig laten uitvoeren?

De kascontrole van uw VvE vraagt tijd, aandacht en specialistische kennis. Kascommissielid biedt u deze benodigdheden online aan. Zo weet u zeker dat uw jaarrekening met de juiste kennis wordt gecontroleerd.

Zekerheid voor
uw VvE

Als VvE bestuurder wilt u zeker weten dat de jaarrekening op orde is. Wettelijk bent u verplicht om jaarlijks de cijfers te laten controleren. Kascommissielid biedt u de zekerheid van een gecontroleerde boekhouding.

Alle kosten
juist geboekt

Door onze kascontrole weet u zeker dat alle facturen juist geboekt zijn. Niet alle kosten zijn voor de VvE. Sommigen zijn voor rekening van een eigenaar of verzekeraar. Een juiste jaarrekening is de gezonde basis voor de VvE.

Tijdig & helder
verslag

Wij voeren de kascontrole online uit. U ontvangt ruim voor de VvE vergadering een helder verslag met onze bevindingen. Zo gaat u altijd goed voorbereid de VvE vergadering in en voldoet u aan geldige wet- & regelgeving.

Is uw VvE financieel op orde?

De kascontrole is een van de belangrijkste onderwerpen voor de VvE vergadering. Het vergt tijd, aandacht en specialistische kennis. Kascommissielid biedt u deze kwaliteiten aan zodat u zeker weet dat uw VvE financieel op orde is. Zijn alle facturen juist geboekt en waar mogelijk doorgefactureerd aan een eigenaar of verzekeraar? Wij werken volledig online en sturen u tijdig ons verslag op zodat uw VvE vergadering een besluit kan nemen. Aangezien wij online werken kunnen wij u in heel Nederland van dienst zijn.

Zorg dat uw vve financieel gezond is en voldoet aan wet- en regelgeving.

0 +

Krijg advies en feedback van een expert die al meer dan 75 grote en kleine VvE’s heeft ondersteund en geholpen.

0

Met ruim 10 jaar ervaring in het managen van grote en kleine VvE’s zijn wij zeer bedreven in kascontroles.

0

Op nummer 1, daar staat jouw VVE en de administratie. Wij vinden het echt belangrijk dat jouw VvE financieel op orde is.

Hoe het werkt

1. Vul hier ons korte contactformulier in

2. U ontvangt van ons een passend voorstel

3. Wij ontvangen de gegevens van uw VvE

4. Wij voeren de kascontrole uit en sturen u het verslag toe

Danny Berenbak - kascommissie.nl - Kascontrole VvE

Over Kascommissielid

Kascommissielid is opgericht door Danny Berenbak. Met ruim 10 jaar ervaring in het managen van grote en kleine VvE’s is hij zeer bedreven in kascontroles. Door zijn achtergrond in dit werkveld is hij goed bekend met de geldende wet & regelgeving.

FAQ

De afkorting VvE staat voor Vereniging van Eigenaren, dit zijn alle
eigenaren van een appartementsrecht binnen een gebouw. Een
appartementsrecht kan bestaan uit een appartement met
woonbestemming, een bedrijfsruimte of een garage.

De VvE is onder andere verantwoordelijk voor het afsluiten van een
collectieve opstalverzekering en het beheer en onderhoud van de
gemeenschappelijke delen zoals bepaald in de Akte van Splitsing.

De jaarrekening van de VvE moet binnen 6 maanden na sluiting van het boekjaar opgesteld worden. De jaarrekening bestaat uit de balans en de exploitatierekening. Alle kosten en inkomsten worden verantwoord in de jaarrekening. Deze jaarrekening wordt vaak opgesteld door de beheerder. De kascommissie controleert namens de vergadering van eigenaars de juistheid van de
jaarrekening en brengt hierover verslag uit aan de vergadering

De Kascommissie bestaat uit twee of meer leden van de VvE. Zij controleren de jaarrekening en betaalde facturen. Zijn alle facturen juist geboekt? Moeten er nog kosten worden doorbelast aan een eigenaar of verzekeraar? Kascommissielid neemt u deze tijdrovende werkzaamheden graag uit handen. Wij verzorgen online de kascontrole zodat u met gerust hart de VvE vergadering in kunt gaan.

Jazeker, zo weet u zeker dat de VvE beheerder alle kosten juist geboekt heeft en voldoet u aan uw verplichtingen. Een VvE beheerder inschakelen is niet verplicht, het uitvoeren van een jaarlijkse kascontrole is dat wel. Wij werken samen met veel VvE beheerders, dus kunnen snel en professioneel schakelen. 

Een kascommissie of controle door een extern accountant is wettelijk verplicht voor iedere VVE. Is er binnen de vereniging niemand die deze rol op zich wil nemen? Dan kunt u Kascommissielid inschakelen. Dit is een aantrekkelijk alternatief voor een kostbare accountant. 

Voor het uitvoeren van de kascontrole ontvangen wij na opdrachtverstrekking, graag een login voor uw online VvE-portaal. Zodra wij toegang hebben tot de administratie leveren wij binnen 7 werkdagen ons concept verslag aan de VVE beheerder. De VVE beheerder krijgt de gelegenheid om eventuele vragen te beantwoorden waarna Kascommissielid het verslag kan afronden. 

Afhankelijk van de grootte van de VvE werken wij met standaard tarieven. Ook het afsluiten van een abonnement is mogelijk, zodat uw kascontrole jaarlijks in goede handen is. 

Jazeker! Als u vragen heeft over de juistheid van de jaarrekening van uw VvE, kunt u ons altijd inschakelen. 

Schakel Kascommissielid in voor de objectieve beoordeling van de cijfers van uw Vve.

Kascontrole vergt tijd, aandacht en specialistische kennis. Kascommissielid biedt u deze kwaliteiten aan zodat u zeker weet dat uw VvE financieel op orde is.